tidsskrift avis
bøger omslag
Forsider til 0-14 Pædagogisk Forums Forlag.

Fra 1992-95 lavede jeg 5 forskellige forsider, 3 kursusprogram-forsider samt vignetter og illustrationer dertil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tekst & data design billedkunst

illustration

start