tidsskrift avis
bøger omslag
JANSSON - fortsat

Her to udsnit fra hovedmaleriet, der blev viderebearbejdet til direktørens kontor, som individuelle malerier.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tekst & data design billedkunst

illustration

start